Home O nás Služby Kontakty
Služby


Co nabízíme?
 • Zabezpečení provozu a popisů 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 • Kvalitní zpracování a popis dodané snímkové dokumentace v co nejkratším možném čase
 • Druhé čtení snímkové dokumentace
 • Konzultační a poradenskou činnost v oblasti radiologie a zobrazovacích metod včetně možného návrhu plánu na další vyšetřovací postupy u komplikovanějších případů
 • Konzultační a poradenskou činnost v oblasti správného managementu pacientů na modalitách, nastavení řádného vyšetřovacího protokolu pro jednotlivé oblasti a diagnózy, včetně optimalizace protokolů ke snížení radiační zátěže (ALARA)
 • Konzultační a poradenskou činnost v oboru zavádění IT do radiologie včetně doporučení vhodných diagnostických prohlížečů a vhodného PACS řešení vždy s přihlédnutím pro dané oddělení a celé zdravotnické zařízení
 • Konzultační a poradenskou činnost v oblasti zabezpečené komunikace mezi zdravotnickými zařízeními
 • Nabízíme trvalý dohled po instalaci nové modality a postupné vyškolení místních lékařů formou druhého čtení
 • Nabízíme RIS/NIS konektor s naší databází pro jednoduché zadávání žádanek a jejich zpětné přebírání

Jaké jsou výhody pro rtg oddělení?
 • Možnost navýšení počtu výkonů na jednotlivých modalitách - umožnění rozšíření provozu - odpolední směny bez nutnosti navýšení personální kapacity
 • Pravidelné popisování u modalit i při přechodném chybějícím personálním obsazení
 • Nepravidelná výpomoc při nahromadění velkého počtu výkonů
 • Pomoc v krizových personálních situacích ( nemoc, dovolená, mateřská dovolená..) bez nutnosti omezení provozu pracoviště
 • Nabízíme možnost nasmlouvat příslužby pro dané modality včetně víkendů
 • Konzultace u diagnosticky nejasných případů

Jaké jsou výhody pro zdravotnické zařízení?
 • Úspora finančních prostředků v daném zdravotnickém zařízení zvláště za mzdy a v poměru cena/výkon práce
 • Nabízíme výrazné množstevní slevy při nasmlouvání pravidelné práce
 • Každé zdravotnické zařízení si smluvně může dohodnout podmínky spolupráce (včetně pevně daného koncového času dodání výsledného popisu, množství předpokládané požadované práce odvedené za časovou jednotku i ceny)       site map   |    RadioMed (c) 2009