Home O nás Služby Kontakty
O nás


Společnost RadioMed je nestátní zdravotnické zařízení, které jako vůbec první v celé České republice vzniklo s hlavním zaměřením svojí práce na teleradiologii a telemedicínu vůbec.
Společnost RadioMed je mladá pružná společnost s výhradní účastí českého kapitálu založená na využití moderních pracovních a komunikačních metod reagující na poptávku a celkově změny na současném trhu. Nastavuje a zajišťuje vysoký standard v oblasti popisu snímkové dokumentace, jejího přenosu a zabezpečení celého celku.
Společnost RadioMed klade důraz na individuální přístup a specifické požadavky každého zákazníka. Cílem společnosti je nejenom uspokojit potřeby zákazníka, ale uspokojit tyto potřeby tak, aby výsledek činnosti byl zároveň doporučením pro další objednávky zákazníka. Důraz společnosti je kladen na vysokou kvalitu práce - přesnost, správnost, rychlost provedené práce. Zároveň neustále zajišťujeme bezpečnost spravovaných dat. S veškerými daty je vždy zacházeno jako s citlivými údaji a platí pro ně i uvnitř společnosti všechna pravidla o ochraně osobních údajů. Veškerá popisovaná dokumentace je podrobována druhému čtení se snahou eliminovat chyby na minimum.
Společnost pracuje podle standardů a doporučení ERS a ČRS, dodržuje všechny normy a zákony České republiky i Evropské Unie.Pro udržení vysokých standardů společnost sleduje vlastní či usiluje o certifikace na základní prvky svojí práce a pracovní nástroje. V současnosti jsou ve společnosti používány certifikované diagnostické monitory firmy EIZO třídy RadiForce. K vyhodnocování je používán diagnostický certifikovaný prohlížecí software eFilm (MERGE, Milwaukee, USA). PACS spravující všechna data je certifikovaný systém FlexServer firmy ICZ, a.s. Přístupy do systému jsou certifikovány a plně logovány. Samotná databáze je spravována firmou ISSA a.s., která je držitelem mnoha ISO certifikátů.

Společnost RadioMed nemá t.č. smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou.

Popisována je všechna dodaná obrazová dokumentace zákazníka pořízená na radiologických modalitách především však na CT a MR přístrojích. Podle požadavků se provádějí popisy i dalších vyšetření zvláště klasických RTG snímků. Společnost je schopná zajistit i následná doporučená zobrazovací vyšetření u pacientů, kde není diagnóza dosud přesně stanovena.

Všichni lékaři pracující ve společnosti jsou vysoce erudovaní lékaři v oboru radiologie a zobrazovací metody s min. 10 -letou praxí v oboru, vždy s minimálně dvěma atestacemi a specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody. Společnost spolupracuje externě s dalšími specialisty v oboru k zajištění maximálně přesné diagnózy z  provedeného vyšetření.

Společnost svojí působností po celé ČR pokrývá nejrůznější potřeby v oblasti radiologie samotných zdravotnických zařízení zvláště v oblasti vzdáleného popisování snímků.

Ke komunikaci se zdravotnickými zařízeními společnost RadioMed využívá nejlepší a nejvíce zabezpečené dostupné komunikační prostředí systému ePACS.

       site map   |    RadioMed (c) 2009